Giải cứu nông sản tại Huyện Vũ Thư

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến nền kinh tế nói chung và bà con nông dân huyện Vũ Thư nói riêng. Trên tinh thần chia sẻ phần nào những khó khăn thiệt hại với bà con nông dân Huyện Vũ Thư. Được sự quan tâm của Tổng Giám đốc Công ty, ngày 20/3/2021 Công ty TNHH Bao Bì Hương Sen tổ chức phong trào “Cứu trợ nông sản cho Bà con nông dân huyện Vũ Thư” là 2 tấn rau Bắp cải dưới hình thức: Mua của các hộ nông dân trực tiếp trồng- Phát miễn phí cho CB-CNV Công ty và người dân có nhu cầu sử dụng.

Được sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty, trong thời gian tới, Công ty tiếp tục ra quân đợt 2 nhằm cứu trợ nông sản cho bà con nông dân với quy mô và số lượng nông sản lớn hơn đợt 1.

Share