LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH BAO BÌ HƯƠNG SEN

Website: http://baobihuongsen.com.vn/

♥ PHÒNG XUẤT KHẨU
♦ E-mail: huongsenpackaging@gmail.com
♦ Wechat: gemmoon0401
♦ Call us: (+84) 943.061.888 (Whatsapp, zalo, viber)

♥ PHÒNG NỘI ĐỊA
♦ E-mail: huongsenpackaging@gmail.com
♦ Wechat: Helen Tran
♦ Call us: (+84) 912.727.729 (Whatsapp, zalo, viber)