Phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp. Được sự quan tâm của HĐQT; Giám đốc và tổ chức Công đoàn cơ sở Công ty. Từ sau tết nguyên đán Canh tý 2020, Công ty đã trang bị nhiều thiết bị kiểm tra và phòng hộ dịch như: máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, tổ chức phun thuốc diệt khuẩn toàn bộ khuôn viên Công ty và nơi làm việc của CB-CNV…
Ngoài việc cấp phát các thiết bị nêu trên, Ban giám đốc còn chỉ đạo quyết liệt đến các đơn vị, CB-CNV và khách hàng thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về phòng và chống dịch Covid-19. Phòng TCHC đưa nội dung phòng chống dịch vào chương trình đào tạo nội quy, tuyên truyền và phổ biến rộng rãi đến từng cá nhân, đơn vị để nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phòng chống dịch Covid-19.
Một số hình ảnh liên quan đến việc phòng dịch Covid-19:

Share