CARTON SÓNG 2 LỚP


  • Carton 2 lớp
CARTON SÓNG 2 LỚP
---
---
---
Giao hàng sau 3 ngày từ khi nhận đơn hàng.

Thông tin sản phẩm

CARTON SÓNG 2 LỚP
Theo yêu cầu của khách hàng
Giấy Krap, duplex trong nước và nhập ngoại
Theo mấu của khách hàng.
---
Cuộn tròn , có bao bọc bên ngoài.
Carton 2 lớp dùng để bảo quản các mặt hàng có hình trụ tròn như: cuộn sợi, cuộn vải, cuộn NiLon....

Carton sóng 2 lớp

Share