Banner

Bao Bì Hương Sen - Công ty sản xuất bao bì PP và Carton công suất lớn và uy tín tại Thái Bình.

Kinh nghiệm 15+ Kinh nghiệm
 150+ Nhân sự
Công ty thành viên 02 Nhà Máy
Hệ thống đã lắp 100+ Khách Hàng
 

Sản phẩm nổi bật

Dự án

Đối tác - Khách hàng

Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác đối tác đối tác đối tác đối tác đối tác
VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG Xem thêm