Banner

Công ty TNHH Bao Bì Hương Sen theo đuổi chiến lược phát triển bền vững và dài hạn. Tất cả cán bộ nhân viên của chúng tôi luôn suy nghĩ và hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hướng về sứ mệnh và luôn kiên tâm theo đuổi!
 
TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

Trở thành doanh nghiệp toàn cầu đứng hàng đầu, tiên phong trong ngành sản xuất bao bì PP, hộp carton. Giúp các doanh nghiệp, đối tác kinh doanh sử dụng sản phẩm bao bì nhựa, bao bì giấy an toàn, hiệu quả và hợp lý.

SỨ MỆNH

Chúng tôi ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, quản trị hiện đại, đội ngũ chuyên nghiệp văn hóa doanh nghiệp cầu tiến sáng tạo, thông qua tiết giảm tiêu hao nguồn tài nguyên năng lượng, bảo vệ môi trường để đóng góp cho xã hội, mang đến cho cộng đồng những sản phẩm, dịch vụ hiện đại và thân thiện

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 
Trân trọng khách hàng, luôn có giải pháp hữu ích, hợp lý để thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Mỗi người trong Hương Sen phải phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để hướng tới mục tiêu chung. Không thỏa mãn với hiện trạng, luôn khát vọng cải tiến kết quả công việc, hiệu quả làm việc và chất lượng cuộc sống. Gắn kết sự phát triển của Hương Sen với cộng đồng và với mỗi người trong Hương Sen.

 
VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG Xem thêm