Banner

Đại hội Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình

Chiều ngày 1/7, Công đoàn Khu kinh tế (KKT) và các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028.