Banner

Đào tạo đánh giá nội bộ hệ thống ISO 9001- 2015

Sáng ngày 28/7/2023 Công ty CP Vinacol (thuộc Bộ Công thương) đã tổ chức khóa đào tạo đánh giá nội bộ cho các đ/c trong Ban ISO. Thông qua buổi học các thành viên đã nắm được các kỹ năng như:Thiết lập chương trình kế hoạch, họp khai mạc, tổ chức đánh giá, báo cáo kết quả đánh giá và theo dõi kết quả cải tiến trong quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2015.
Như vậy sau thời gian 03 tháng xây dựng quy trình, hệ thống tài liệu đến nay hệ thống ISO 9001- 2015 đã cơ bản hoàn thiện và bắt đầu thực hiện từ ngày 01/8/2023. Các thành viên trong Ban ISO nói chung và các đ/c đánh giá viên đã được trang bị đầy đủ các kiến thức sẵn sàng vận hành hệ thống ISO 9001- 2015.