Banner

Hội nghị phổ biến pháp luật, nội quy công ty, ATLĐ và PCCC năm 2023

Vào ngày 23/6/2023 vừa qua, tại hội trường công ty TNHH Bao bì Hương Sen đã tiến hành hội nghị phổ biến pháp luật, nội quy công ty, ATLĐ và PCCC năm 2023. Đây là việc làm thường niên hàng năm của công ty, giúp người lao động có kiến thức cơ bản về ATLĐ và PCCC đồng thời ôn lại kiến thức về nội quy công ty.
 
Hội nghị có sự tham gia của CBCNV các phòng ban. Kết thúc hội nghị, người lao động cơ bản có được kiến thức chung về ATLĐ và PCCC, cải thiện điều kiện làm việc, ngăn chặn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, nắm rõ nội quy quy định của công ty.

VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG Xem thêm