Banner

NGÀY HỘI VIỆC LÀM 2023

Sáng ngày 26/4/2023, tại nhà văn hóa lao động tỉnh Thái Bình đã diễn ra phiên giao dịch việc làm, tư vấn nghề nghiệp và kết nối cung - cầu lao động. Tham dự ngày hội việc làm có 16 đơn vị tham gia trong đó có sự tham gia của công ty TNHH Bao bì Hương Sen.

Ngày hội việc làm nhằm định hướng, tư vấn nghề nghiệp cho người lao động, phỏng vấn tại chỗ các ứng viên. Ngày hội cũng giúp công ty tuyển dụng, lựa chọn nguồn nhân lực chất lượng, phù hợp với nhu cầu công ty

 
VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG Xem thêm