Banner
Do nhu cầu SXKD, Công ty cần tuyển các vị trí công việc như sau:
1/ Nhân viên Bảo vệ:
Nam, tuổi đời từ 40-55, có sức khỏe tốt, không tiền án, tiền sự. 
Có thể đi ca và ở lại công ty theo quy định. 
Trung thực, nghiêm túc trong công việc,  
2/ Lao động kỹ thuật
Nam, có sức khỏe tốt, không tiền án, tiền sự. Có thể đi ca.
Tuổi đời từ 22 đến 40 tuổi
3/ Lao động phổ thông
Nam, nữ, có sức khỏe tốt, không tiền án tiền sự. Có thể đi ca
Tuổi đời từ 20 đến 45 tuổi

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0906.181.459 hoặc liên hệ trực tiếp tại Công ty. 
 
VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG Xem thêm